ဗီဒီယို - Qingdao Kingtech Machinery Co., Ltd.
အညွှန်း

ဗီဒီယို

Edge Trim Opener

Mini Recycling Lab Type Test Line

Cotton Waste Recycling Line

Needle Punching Line

အကြမ်းဝါသနာရှင်